Umeå, kulturstaden med anor från stenåldern

Umeå, som ofta kallas Björkarnas stad, är beläget invid Umeälven, cirka femton kilometer från Bottenhavets kust. Orten växte fram på 1300-talet kring Backens kyrka ungefär fem kilometer uppströms Umeås nuvarande centrum. Umeälven var då segelbar till Backen, där det fanns både hamn och marknadsplats. Eftersom uppseglingen blev allt svårare till följd av landhöjningen förflyttades ortens centrum nedströms i samband med att Umeå fick stadsrättigheter i början av 1620-talet.-Wikipedia

Man har funnit spår av människor i form av hällristningar som är mer än 5000 år gamla i Umeås närområde. Detta visar att området varit befolkat under en lång tid. Man har också funnit lämningar från 1000-talet i form av bosättningar och verktyg. I Umeå är man stolta över sina anor och den historia som finns och man finner många hänvisningar till fornnordiska sagor och religion i lokala studentföreningar och idrottsklubbar.

Från 1980-talet utmärkte sig Umeå som en stad som satsade på kultur och en festival som återkom under många år var Kulturnatta som man bland andra kunde få se Mikael Wiehe, Tomas di Leva och Timoteij framträda. Kulturnatta lades ner 2014 efter 10 år, samma år som Umeå utsågs till kulturhuvudstad för sina satsningar under åren på just kultur.

29 Mar 2016