Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband med Brundtlandrapporten 1987. Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.
Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. Forskare inom många områden har belyst tillväxtens gränser och ekonomer har lagt fram alternativ till en steady state för att hantera problemen med konsekvenserna av den mänskliga utvecklingen på jorden.-Wikipedia


Om vi ska förenkla uttrycket hållbar utveckling så man får en betydligt mindre bild att jämföra med så kan man till exempel ta ett vanligt födelsedagskalas med tårta. Du vet att det kommer 12 personer, tårtan du köpt är anpassad för 8 personer och kommer inte att räcka till om alla väljer att ta en tårtbit som är normalstor (enligt konditorn). Du väljer då att skära tårtan i förväg i 12 exakt lika stora delar så att alla får lika mycket och ingen blir utan.

Likadant måste man tänka när det gäller jordens tillgångar. I dagens samhälle är det inte jämnt fördelat och vi gör slut på mer än vad vi kan förnya. Skogar huggs ner i snabbare takt än vad som kan växa upp, olja förbränns snabbar än man bygger alternativa energikällor. Medvetenheten om att vi måste hushålla och fördela är ett stort steg på vägen.

14 Mar 2016